Funcions que d'exercir

Les persones voluntàries de l’ADF tenen les funcions següents:

 • Col·laborar en tasques de neteja dels boscos i de reforestació.
 • Prestar col·laboració en les emergències i en l’extinció d’incendis.
 • Vigilància i protecció de l’espai forestal.
 • Prestar la seva col·laboració personal en les activitats per a la protecció de la Natura.
 • Sensibilitzar i informar la població i els visitants sobre les zones i èpoques de perill d’incendi i, en general, sobre el comportament en el bosc.
 • Altres que la Junta Directiva o el President de l’ADF ,els encomani.

Requisits per a ser voluntari/ària

Els aspirants a Voluntaris de l’ADF d’Esparreguera hauran de reunir els requisits següents:

 • Tenir entre 16 i 70 anys.
 • Emplenar el formulari que hi ha a l’enllaç de aquesta pàgina o a la principal, “SUMA’T A L’ADF”

Com a voluntari hi ha 2 tipus de carnets, el verd i el groc, les seves funcions són:

     Carnet Verd:

El carnet verd t’identifica com a membre de l’ADF,  

Per obtenir-lo cal complir els requisits següents:

 • Fer un curs de formació, per a coneixements de funcionament intern.
 • 2 fotografies tipus DNI.
 • Fotocòpia DNI.

El carnet verd té una vigència de 5 anys.

     Carnet Groc

El carnet groc, que identifica a la persona titular del mateix com a personal del grup d’intervenció, segons el que disposa el Pla INFOCAT, serà necessari per actuar al front de foc i per identificar-se en els controls que puguin dur-se a terme.

Per obtenir-lo cal complir els requisits següents:

cal tenir entre 18 i 65 anys 

 • Tindra entre 18 i 65 anys.
 • Haver complert 1 any com a carnet verd.
 • 2 fotografies tipus DNI.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Certificat mèdic conforme no es té cap limitació o impediment per actuar en un foc forestal.

El carnet groc té una vigència de 5 anys per als membres de fins a 50 anys, 4 anys per aquells que tinguin entre 50 i 60 anys, i 3 anys pels majors de 60 anys.