Fes-te voluntari de l’ADF:

Funcions dels voluntaris/àries:

Les persones voluntàries de l’ADF tenen les funcions següents:

 • Col·laborar en tasques de neteja dels boscos i de reforestació.
 • Prestar col·laboració en les emergències i en l’extinció d’incendis.
 • Vigilància i protecció de l’espai forestal.
 • Prestar la seva col·laboració personal en les activitats per a la protecció de la Natura.
 • Sensibilitzar i informar la població i els visitants sobre les zones i èpoques de perill d’incendi i, en general, sobre el comportament en el bosc.
 • Altres que la Junta Directiva o el President de l’ADF ,els encomani.

 

Requisits per a ser voluntari/ària

Els aspirants a Voluntaris de l’ADF d’Esparreguera hauran de reunir els requisits següents:

 • Tenir 16 anys o més.
 • Presentar la instància per entrar al grup de persones voluntàries, adreçada a la Junta Directiva de l’ADF
  La Junta Directiva de l’ADF, un cop valorada la documentació aportada, aprovarà l’admissió.
  Un cop admès al grup de voluntariat de l’ADF, el voluntari/ària haurà de signar un document de sol.licitut d´Ingres, i s’iniciarà la tramitació per a l’obtenció del carnet Verd en primera instancia.

Carnet Verd

El carnet verd identifica com a membre de l’ADF, en poden fer ús tant els socis/sòcies com els voluntaris/àries que tinguin entre 16 i 70 anys.
Per a obtenir-lo cal adreçar la documentació següent a l’ADF:

 • 2 fotografies tipus DNI
 • Fotocòpia DNI

El carnet verd té una vigència de 5 anys.

Per a més informació sobre el voluntariat de l’ADF, contacteu.

Carnet Groc

El carnet groc, que identifica a la persona titular del mateix com a personal del grup d’intervenció de l’ADF segons el que disposa el Pla INFOCAT, serà necessari per actuar al front de foc i per identificar-se en els controls que puguin dur-se a terme.

Per a obtenir-lo, cal tenir entre 18 i 65 anys i adreçar la documentació següent a l’ADF:

 • 2 fotografies tipus DNI
 • Fotocòpia del DNI
 • Certificat mèdic conforme no es té cap limitació o impediment per actuar en un foc forestal.

El carnet groc té una vigència de 5 anys per als membres de fins a 50 anys, 4 anys per aquells que tinguin entre 50 i 60 anys, i 3 anys pels majors de 60 anys.

Si estàs interessat, ens pots enviar un correu electrònic a adfesparreguera175@gmail.com o bé pots trucar al 93 777 66 44