Els passats dies, 15, 16 i 17-06-2022, diversos voluntaris, van efectuar servei de prevenció per diferents zones del municipi, efectuant diverses rutes de vigilància forestal, en previsió de possibles conats i poder tenir una resposta ràpida en la intervenció.