El passat 4-11-2022, a causa de l’activació del pla VentCat, conjunt al pla ALFA2, es va fer una guàrdia extraordinària.

S’efectuaren diverses rutes pel municipi per controlar que tot estigues en perfectes condicions.